BUTLLETI

- edició mensual

- format: pdf 

- calendari d'activitats

- articles d'interès 

   

 

 subscribe@barcelonasailingschool.es

 

 

Subscribe to our newsletter

  

 

           

MARÇ 2013

- Regata Ophiusa

- Curs de Tripulant Professional

- Titulacions esportives

 

GENER-FEBRER 2013

- Trimatge amb vents forts

 

DESEMBRE 2012

- Copa Amèrica

- Match-race

- Titulacions per no-residents

 

OCTUBRE 2012

- Saló Nàutic de Barcelona

- Trasllat d'embarcacions

- Regata Canal de Mallorca